เกี่ยวกับเรา

พงษ์ศักดิ์ ตันตระกูล

ผู้ก่อตั้ง, วิศวกร

วิศวกร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งผ่านงานติดตั้งระบบไฮดรอลิคของรถเครนพับ รถกระเช้าของการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาค ระบบนิวแมติคของเครื่องจักร และปั้มลมโรตารีสกรูในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

©automod